Kurumsal Sorumluluk Yaklaşımımız

Finansal, çevresel ve sosyal sorumlu olarak faaliyetlerimizi yürütmek konusunda kararlıyız.

Sorumluluk Sahibi Olarak Faaliyet Göstermek

Uluslararası bir tütün şirketi olarak, ürünlerimizi finansal, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile üretmemiz, pazarlamamız ve satmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinç, bir taraftan bizim büyüme stratejimizi desteklerken, diğer taraftan da iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır. Bu odak ve bağlılık, bize sadece güven kazanmada ve faaliyetlerimize devam etmemizde yardımcı olmamakta aynı zamanda satışlarda uzun süreli ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamamız için de bir temel yaratmaktadır.

Yasal ve büyük ölçekli bir şirket olarak, yaptığımız işte sorumlu davranmak bizim için çok önemlidir. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında gündemimizi en doğru şekilde yönetmek için yaptığımız her şey aslında iş hedeflerimizi de desteklemekte ve tamamlamaktadır. Bu doğrultuda KSS faaliyetlerimizin yaptığımız işle uyumlu olması aynı zamanda tüm paydaşlarımızın desteğini ve bağlılığını da getirmektedir.

Hükümetler, yatırımcılar ve çalışanlar ile birçok farklı paydaşımız işimiz sonucunda ortaya konan katma değerden faydalanabilmektedir. Tedarik zincirimizde onbinlerce insan bulunmaktadır. Buna tütün yetiştirenler ve ticaretini yapanlar, lojistik, ulaşım, makine, hizmet, malzeme tedarikçileri, toptancılar, büyük ve küçük perakendeciler ve dükkan sahipleri de dahildir.

Ürünümüzün tartışmalara yol açan bir yapısı olduğunu kabul ediyoruz ve buna bağlı olarak da işimizi sorumlu bir şekilde yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Mevcut yasal uygulamalara tümüyle uyuyoruz, aynı zamanda kendi kurumsal standartlarımızı oluşturarak, tedarik zincirimiz ve diğer paydaşlarımız ile iyi uygulama örneklerini paylaşıyoruz.

Dünya çapında milyonlarca yetişkinin talebi ile sigara ve diğer tütün ürünlerini üretiyor ve satıyoruz. Bizce yetişkinler ürünlerimizin sağlığa zararlarının bilincinde olarak bu ürünleri istedikleri gibi tüketme özgürlüğüne sahip olmalıdır.

Hükümetler bu risklerle ilgili halkı doğru mesajlarla bilgilendirmelidir. Biz bu mesajları asla sorgulamıyoruz ve tütün ürünlerinin yasal bir çerçevede sunulması gerektiğini kabul ediyoruz.