Sorumluluk

Sorumluluk sürdürülebilir büyüme stratejimizin temelini oluşturur – bugünkü davranışımız işimizin yarınını etkiler.

Doğru olanı yapıyoruz. Değerlerimizle yaşıyoruz.

Sorumluluk sürdürülebilir büyüme stratejimizin temelinde yer alır. Bugünkü davranışımız işimizin yarınını etkiler. Grup genelinde çalışanlarımız değerlerimizi ve kurumsal sorumluluklarımızı hayata geçirecek şekilde sorumluluk alıyor, doğrudan harekete geçiyorlar. Enerji tüketimini azaltmaktan içinde bulunduğumuz yerel toplumu desteklemeye kadar çeşitli alanlarda katkı sağlıyoruz ve bu fırsatlar herkese açık

Doğal kaynaklara saygılıyız

Enerji verimliliğine odaklanıyoruz ve yenilenebilir kaynaklara yatırıma önem veriyoruz. Bu konuya olan yaklaşımımız, “azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür” şeklinde ve yönetim sistemlerimiz atıkların, enerji kullanımının ve su tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Topluma katkı sağlıyoruz

Değer yaratarak ve toplumla paylaşarak içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumların geçimine katkı sağlıyoruz. İnsan Hakları çerçevesinde adil çalışma koşulları sunuyoruz. Altadis Vakfı da yardım toplama ve gönüllülük inisiyatiflerini destekleyerek önemli katkılar sağlıyor.

Ürünlerimizden sorumluyuz

Dünya genelinde her gün milyonlarca insan ürünlerimizi tercih ediyor. Bu talebi karşılarken, tütün ürünlerinin kullanımı ve buna bağlı sağlık sorunlarıyla ilgili toplumda bir kaygı olmasını anlayışla karşılıyoruz.

Tüketicilerimize bekledikleri kaliteli ürünleri ve içeriği sunma sorumluluğumuz var. Tüketicilerimizi destekliyoruz ve kaçak ve sahte tütün ürünler gibi önemli konularda aktif bir şekilde mücadele ediyoruz. Yasal tütün ürünleri pazarını korumaya çalışıyoruz, böylelikle tütün ürünlerinin sadece yetişkinlere satılmasını garanti almaya çalışan ve kaçakçıların yasadışı ticaret yoluyla kâr etmesini önleyen yasal tütün pazarını korumak için çalışıyoruz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve yetişkinlerin tercihini destekleyen yüksek standartlarda sorumlu bir pazarlama stratejisi uyguluyoruz.